Siirry Googlen etusivulle
 Google-luvat
Etusivu

Tietoja Googlesta

Google-luvat
   - Ohjeisto
   - Pyyntölomake
    Tuotemerkkiehdot


Aiheeseen liittyvät linkit
  Lehdistökeskus
  Ota yhteyttä

Hae tästä sivustosta:

Googlen tuotemerkkiominaisuuksien käyttöehdot

Jos Google hyväksyy pyyntösi käyttää Googlen tavaramerkkejä, logoja, web-sivustoja, kuvakaappauksia tai muita erottavia ominaisuuksia (”Googlen tuotemerkkiominaisuudet”), suostut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja (”Sopimus”).

Suostut noudattamaan Googlen tuotemerkkiominaisuuksien ulkopuolisen käytön ohjeistoa. Niin kauan kuin teet näin ja edellyttäen, että Google hyväksyy lupapyyntösi, Google antaa sinulle rajoitetun, tekijänoikeusmaksuttoman lisenssin käyttää lähettämässäsi lupapyyntölomakkeessa esitettyjä Googlen tuotemerkkiominaisuuksia tässä hakemuksessa kuvattua tarkoitusta ja käyttöä varten. Lisenssiä ei voida luovuttaa toiselle eikä se ole ainoa laatuaan. Käytettäessä Googlen tuotemerkkiominaisuuksia on niiden käytön yhteydessä aina ilmoitettava selvästi, että Googlen tuotemerkkiominaisuudet ovat tavaramerkkejä tai Google Inc:n yksilöiviä tuotemerkkiominaisuuksia.

Google pidättää itselleen oikeuden lopettaa lupa näyttää Googlen tuotemerkkiominaisuuksia tai muuttaa lupaa sekä ryhtyä toimiin, jos niitä käytetään käyttöehtojen vastaisesti, jos Googlen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia loukataan tai jos sovellettavaa lakia loukataan.

Edellä esitettyä lukuun ottamatta mikään tässä ei takaa tai pitäisi katsoa takaavan sinulle mitään oikeutta, nimikettä tai etua Googlen tuotemerkkiominaisuuksiin. Tilanteet, joissa käytät Googlen tuotemerkkiominaisuuksia, luetaan Googlen hyväksi. Et saa jäävätä tai auttaa muita jääväämään Googlen tuotemerkkiominaisuuksia (poikkeuksena tilanne, jossa rajoittaminen on säädetty lailla) ja hyväksyt, että et saa rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä verkkotunnuksia, tuotemerkkejä, tavara- ja palvelumerkkejä tai muita erottavia tuotemerkkiominaisuuksia, jotka saattavat jollain tavalla muistuttaa Googlea.

Googlen tuotemerkkiominaisuudet toimitetaan ”sellaisenaan” eikä Google ole millään tavalla vastuussa laissa mainituista tai viitatuista takuista liittyen Googlen tuotemerkkiominaisuuksiin mukaan lukien takuut oikeuksien loukkaamattomuudesta. Koska Googlen tuotemerkkiominaisuuksien käytöstä ei veloiteta, Google ei missään tilanteessa vastaa sinulle sopimusta koskevista asioista minkään vastuuopin perusteella mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, erityis- ja esimerkkivahingoista tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka saavat alkunsa tästä sopimuksesta tai Googlen tuotemerkkiominaisuuksien käytöstä. Tämä rajoitus on voimassa, vaikka Google olisi ollut tai sen olisi pitänyt olla tietoinen tai sitä olisi neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta huolimatta kaikista olennaisiin käyttötarkoituksiin liittyvistä tässä mainituista virheistä. Jotkut valtiot eivät salli välittömien tai oletettujen takuiden poislukemista tai välittömien tai välillisten vahinkojen vastuunjakoa, joten osa edellä mainituista rajoituksista tai poikkeuksista ei välttämättä koske sinua.

Et saa luovuttaa oikeuksiasi tai siirtää sopimuksessa mainittuja velvollisuuksia ilman Googlen antamaa kirjallista lupaa. Sopimuksen ei ole tarkoitus antaa hyötyä, eikä sen katsota antavan oikeuksia, millekään ulkopuoliselle osapuolelle. Sopimusta valvotaan ja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti, lakiperiaatteisiin liittyviä ristiriitoja huomioon ottamatta. Tähän sopimukseen liittyvät kiistat tai vaateet käsitellään Santa Clara Countyn (Kalifornia) oikeusistuimessa. Osapuolet ovat itsenäisiä. Kumpikaan osapuoli ei voi missään merkityksessä olla toisen osapuolen työntekijä, toimitsija, yhteistyökumppani tai laillinen edustaja eikä kummallakaan ole oikeutta tai valtuutuksia luoda mitään velvoitteita tai vaatimuksia toisen osapuolen puolesta. Googlen sopimusehtoihin tekemien poikkeuksien ei pidä katsoa olevan poikkeamista itse sopimuksesta. Mikäli jokin sopimuksen ehdoista tuomitaan pätevällä tavalla lainvastaiseksi, kyseinen ehto muutetaan ja tulkitaan siten, että se parhaiten vastaa alkuperäisen ehdon sisältöä lainmukaisesti, ja loput sopimuksen ehdot jäävät pätevinä voimaan. Sopimus, Googlen tuotemerkkiominaisuuksien ulkopuolisen käytön ohjeisto ja lupapyyntölomake muodostavat sopimuksen kokonaisuudessaan osapuolten välillä liittyen tässä käsiteltyyn asiaan.