Tietosuojakäytäntö

Tämä on tietosuojakäytäntöjen vanha versio. Lue uusi versio tai tarkastele kaikkia aiempia versioita.

Muokattu viimeksi: 7. elokuuta 2008

Google pitää tietosuojaa tärkeänä. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin Google Inc:n tai sen tytär- tai yhteistyöyritysten tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin ja verkkosivustoihin DoubleClickiä (DoubleClickin tietosuojakäytäntö) ja Postinia (Postinin tietosuojakäytäntö) lukuun ottamatta. Näihin tuotteisiin, palveluihin ja sivustoihin viitataan yhteisesti nimellä Google-palvelut. Julkaisemme tarvittaessa myös erillisiä ja yksityiskohtaisempia tietosuojailmoituksia, joissa kuvataan, miten tietyt palvelut käsittelevät henkilökohtaisia tietoja. Ilmoitukset löytyvät Googlen tietosuojakeskuksesta.

Google noudattaa ilmoituksiin, valintamahdollisuuksiin, tietojen edelleen siirtämiseen, tietoturvaan sekä tietojen eheyteen, käyttöön ja valvontaan liittyviä Yhdysvaltain Safe Harbor -järjestelmän tietoturvaperiaatteita ja on mukana Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) Safe Harbor -ohjelmassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta tai kirjoittaa meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Keräämämme tiedot ja niiden käyttötapa

Tarjoamme lukuisia palveluita, jotka eivät edellytä tilin avaamista tai henkilökohtaisten tietojen antamista (kuten Google-haku). Jotta voit käyttää kaikkia palveluitamme, saatamme kerätä seuraavan tyyppisiä tietoja:

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden omissa tietosuojailmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin. Yllä mainittujen lisäksi näitä tarkoituksia ovat:

Lisätietoja tavasta, jolla käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, on yksittäisten palveluiden omissa tietosuojailmoituksissa.

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitsevilla palvelimillaan. Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn käyttämämme palvelin voi sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja, jotta voimme tarjota palveluita. Joissakin tapauksissa saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen, kuten mainoskumppanin, puolesta ja ohjeistamalla tavalla.

Henkilökohtaisten tietojen valintavaihtoehdot

Kun kirjaudut rekisteröitymistä edellyttävään palveluun, pyydämme sinulta henkilökohtaisia tietoja. Jos käytämme tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, pyydämme suostumuksesi ennen tietojen käyttämistä.

Jos aiomme käyttää henkilökohtaisia tietoja muihin kuin tässä tietosuojakäytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, tarjoamme sinulle helpon tavan estää tietojesi käyttö kyseisiin muihin tarkoituksiin. Emme kerää tai käytä arkaluonteisia tietoja muihin kuin tässä tietosuojakäytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, ellemme ole saaneet etukäteen suostumustasi siihen.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että kaikki evästeet torjutaan tai evästeen lähettämisestä tulee ilmoitus. Kaikki Google-toiminnot ja -palvelut eivät kuitenkaan välttämättä toimi kunnolla, jos evästeet on poistettu käytöstä.

Voit estää Googlen mainoksia lähettävät evästeet Googlen sisältöverkostossa milloin tahansa käyttämällä DoubleClickin evästekieltoa.

Voit kieltäytyä antamasta henkilökohtaisia tietoja Google-palveluissa, mutta siinä tapauksessa Google ei ehkä pysty tarjoamaan kyseisiä palveluita sinulle.

Tietojen jakaminen

Google jakaa henkilökohtaisia tietoja Googlen ulkopuolisten yritysten tai henkilöiden kanssa vain seuraavissa tapauksissa:

Jos Google on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai sen omaisuus tai osa sen omaisuudesta muulla tavoin myydään, ilmoitamme asiasta ennen henkilökohtaisten tietojen siirtämistä ja uuden tietosuojakäytännön soveltamista niihin.

Voimme jakaa kolmansien osapuolien kanssa joitakin osia keräämistämme muista kuin henkilökohtaisista tiedoista, kuten tiettyä hakusanaa käyttäneiden tai määrättyä mainosta napsauttaneiden käyttäjien lukumäärän. Sinua ei voida tunnistaa näiden tietojen perusteella.

Jos haluat esittää kysymyksiä henkilökohtaisten tietojen hallinnasta tai käytöstä, kirjoita meille alla olevaan osoitteeseen.

Tietosuoja

Teemme tarvittavat toimenpiteet tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, luovuttamisen tai tuhoamisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat Googlen tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjen sekä suojaustoimenpiteiden sisäiset arvioinnit sekä fyysiset suojaustoimenpiteet niiden järjestelmien luvattoman käytön estämiseksi, joissa henkilökohtaisia tietoja säilytetään.

Rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käyttöoikeuden Googlen työntekijöihin, sopimusosapuoliin ja edustajiin, jotka tarvitsevat näitä tietoja palveluidemme ylläpitämiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus, jonka rikkominen saattaa johtaa esimerkiksi irtisanomiseen tai rikossyytteen nostamiseen.

Tietojen eheys

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, ja tämän tietosuojakäytännön ja/tai sovellettavien yksittäisten palveluiden tietosuojailmoitusten mukaisesti. Arvioimme tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sen varmistamiseksi, että keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain palveluiden tarjoamiseen ja niiden laadun parantamiseen tarvittavia henkilökohtaisia tietoja. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasaisia, mutta luotamme siihen, että käyttäjämme päivittävät henkilökohtaisia tietojaan itse aina kun siihen on tarvetta.

Henkilökohtaisten tietojen käyttö ja päivitys

Kun käytät Google-palveluita, pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan henkilökohtaiset tiedot käyttöösi sekä korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan tiedot pyynnöstäsi, jos lainsäädäntö tai yritystoimintaan liittyvät oikeutetut syyt eivät vaadi niiden säilyttämistä. Pyydämme yksittäisiä käyttäjiä todistamaan henkilöllisyytensä ja erittelemään käytettävät, korjattavat tai poistettavat tiedot ennen tällaisten pyyntöjen käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka toistuvat kohtuuttoman usein tai järjestelmällisesti, vaativat kohtuuttomia teknisiä ponnistuksia, vaarantavat muiden käyttäjien tietosuojan tai olisivat lähes mahdottomia toteuttaa (esimerkiksi pyynnöt, jotka koskevat varmistusnauhoille tallennettuja tietoja) tai joiden tekemiseen ei ole muutoin tarvetta. Emme veloita tietojen käyttömahdollisuudesta ja korjaamisesta muulloin kuin niiden edellyttäessä kohtuuttoman suuria ponnistuksia. Tietyissä palveluissa käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttömahdollisuus, korjaaminen ja poistaminen tapahtuu eri tavalla. Nämä toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa tai näiden palveluiden usein kysytyissä kysymyksissä.

Täytäntöönpano

Google tarkastaa säännöllisesti, että tätä tietosuojakäytäntöä noudatetaan. Jos haluat esittää kysymyksiä tai huomioita tästä tietosuojakäytännöstä tai tavasta, jolla Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja, voit ottaa yhteyttä meihin tämän verkkosivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Saadessaan muodollisia kirjallisia valituksia tähän osoitteeseen Google ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen käyttäjään ongelman selvittämiseksi. Teemme yhteistyötä tarvittavien viranomaisten, kuten paikallisten tietosuojaviranomaisten, kanssa kaikkien henkilökohtaisten tietojen siirtämistä koskevien valitusten ratkaisemiseksi, jos Google ja käyttäjä eivät pysty ratkaisemaan niitä keskenään.

Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Tähän tietosuojakäytäntöön voi tulla aika ajoin muutoksia. Käyttäjän tähän käytäntöön perustuvia oikeuksia ei heikennetä ilman käyttäjän suostumusta. Uskomme useimpien muutosten olevan vähäisiä. Julkaisemme joka tapauksessa kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat muutokset tällä sivulla. Jos muutokset ovat huomattavia, toimitamme niistä näkyvämmän ilmoituksen (joissakin palveluissa muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse). Tämän tietosuojakäytännön jokainen uusi versio merkitään päiväyksellä, joka näkyy sivun yläreunassa. Säilytämme myös tietosuojakäytännön aiemmat versiot arkistossa, jossa niitä voi käydä tarvittaessa katsomassa.

Jos haluat esittää kysymyksiä tai huomioita tästä tietosuojakäytännöstä, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa tämän verkkosivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA