Tietojen suojaaminen

Google on sitoutunut pitämään sen tietokonejärjestelmiin tallennetut tiedot suojattuna ja turvassa. Koko organisaatiossa on käytössä monitasoinen suojastrategia.

Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin on koostettu toimet, joiden avulla suojaamme tietosi.

Tietosuojakäytäntömme

Google on tietoinen saamastaan luottamuksesta ja vastuusta huolehtiessaan yksityisyyden ja tietojen suojauksesta. Osana tätä vastuuta kerromme, mitä tietoja keräämme, kun käytät tuotteitamme ja palvelujamme, miksi keräämme niitä ja miten hyödynnämme näitä tietoja käyttökokemuksen parantamisessa. Googlen tietosuojakäytännöissä ja periaatteissa kuvataan, kuinka käsittelemme Googlen tuotteita ja palveluja, esimerkiksi Google Analyticsia, käyttävien henkilöiden tietoja.

Google Analyticsin evästeet

Google Analyticsissa käytetään enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä, joiden avulla laaditaan raportteja käyttäjien toimista verkkosivustossa. Nämä evästeet tallentavat ei-yksilöiviä tietoja. Selaimet eivät jaa ensimmäisen osapuolen evästeitä muille verkkotunnuksille.

Google Analytics Display-mainostajille -ominaisuutta käyttäviä asiakkaita varten on olemassa kolmannen osapuolen DoubleClick-eväste, joka mahdollistaa sellaisia toimia kuin tuotteiden, esim. AdWordsin, uudelleenmarkkinointi Google Display -verkostossa. Lisätietoja tästä evästeestä on kohdassa Googlen mainonnan tietosuojan usein kysytyt kysymykset. Voit hallinnoida evästeen asetuksia ja poistaa ominaisuuden käytöstä mainosasetuksissa.

Asiakkaat, jotka ovat ottaneet käyttöön analytics.js-keräystavan Universal Analyticsin avulla, voivat hallita evästeiden asettamista. Jos asiakas päättää asettaa evästeen, paikalliseen ensimmäisen osapuolen evästeeseen tallennettavat tiedot supistetaan satunnaiseksi tunnisteeksi (esim. 12345.67890).

IP-osoitteen käyttö

Jokaiselle Internetiin liitetylle tietokoneelle ja laitteelle määritetään Internet-protokollan (Internet Protocol, IP) osoite. IP-osoitteet määritetään yleensä maakohtaisina joukkoina, ja niiden avulla voidaan osoittaa Internet-yhteyden luoneen tietokoneen sijainnin maa, osavaltio ja kaupunki. Koska Internetin ja verkkosivujen toiminta edellyttää IP-osoitteiden käyttöä, verkkosivujen omistajat pystyvät näkemään kävijöidensä IP-osoitteet riippumatta siitä, käyttävätkö he Google Analyticsia vai eivät. Google Analytics käyttää IP-osoitteita suojatessaan palvelua ja näyttäessään verkkosivustojen omistajille, missä maassa (eli IP-geolokaatiossa) verkkovierailu on tehty.

Google Analytics ei jaa todellisia IP-osoitetietoja Google Analyticsin asiakkaille. IP-maskauksen ansiosta Google Analytics -sovellusta käyttävien verkkosivustojen omistajat voivat määrittää Google Analyticsin käyttämään vain osaa IP-osoitteesta geolokaatiossa.

Tietojen luottamuksellisuus

Google Analytics suojaa tietojesi luottamuksellisuutta monella tapaa:

Tietosuojahallinta

Google tarjoaa Google Analytics -sovellusta käyttäville verkkosivustojen omistajille ja vierailijoille alla olevat vaihtoehdot, joiden avulla he voivat hallita tietojen keruuta Google Analyticsissa.

Tietojen jakoasetukset

Google Analytics -sovelluksen tietojen jakoasetusten avulla voit jakaa tilin tietoja muihin tuotteisiin ja palveluihin. Tietojen jakaminen tuottaa Google Analytics -sovellusta koskevaa palautetta, jonka avulla voimme kehittää tarjoamiamme ominaisuuksia ja koulutusmateriaaleja. Käytettävissä on useita tietojen jakoasetuksia, joita voi muuttaa milloin tahansa. Jos vaihtoehtoja ei ole valittu, tilin tiedot suljetaan pois kaikista automatisoiduista prosesseista, elleivät ne liity Google Analytics -sovelluksen käyttöön ja kehittämiseen tai tietojen suojaukseen. Lisätietoja tilin tietojen jakoasetuksista.

Tilin järjestelmänvalvojan tietojenhallinta

Google Analytics -tilin järjestelmänvalvojat omistavat Google Analytics -tietonsa.

Tilin käyttäjät voivat milloin tahansa viedä yhteisraportteja Google Analytics -sovelluksesta XML-, PDF- ja CSV-latausvalintojen avulla tai Google Analytics Core Reporting -sovellusliittymän kautta. Vietyjä tietoja voi käyttää itsenäisesti Google Analytics -sovelluksen ulkopuolella tai muiden Google Analytics -sovellusten tai -palvelujen yhteydessä.

Tilin käyttäjät voivat myös poistaa Google Analytics -tilin profiilin milloin tahansa.

Työntekijän käyttöoikeusasetukset ja käytännöt

Google luokittelee Google Analyticsin tiedot luottamuksellisiksi tiedoiksi. Työntekijän käyttöoikeusmääräykset suojaavat asiakastietoja luvattomalta käytöltä. Google valvoo jatkuvasti, että näitä käytäntöjä noudatetaan.

Tietoturva

Verkkopohjaisessa tietotekniikassa tietojen ja sovellusten turvallisuus on erittäin tärkeää. Google on panostanut merkittävästi sovellusten ja tietojenkäsittelyn turvallisuuteen liittyviin resursseihin, jotta tietojen luvaton käyttö voitaisiin estää.

Tiedot on tallennettu koodatussa muodossa tehokkuuden optimoimiseksi sen sijaan, että ne olisi tallennettu perinteiseen tiedostojärjestelmään tai tietokantoihin. Tiedot on hajautettu useisiin fyysisiin ja loogisiin kokonaisuuksiin toistettavuutta ja tarkoituksenmukaista käyttöä varten sekä peukaloinnin estämistä varten.

Google-sovellukset suoritetaan useissa hallintapaikoissa hajautetussa ympäristössä. Sen sijaan että kunkin asiakkaan tiedot olisi tallennettu yhteen koneeseen tai koneryhmään, kaikkien Googlen asiakkaiden tiedot (kuluttajat, yritykset ja jopa Googlen omat tiedot) on hajautettu jaettuun infrastruktuuriin, joka koostuu useista Googlen homogeenisista koneista, jotka sijaitsevat Googlen palvelinkeskuksissa.

Toiminnan turvallisuus ja ongelmatilanteista palautuminen

Laitteisto-ongelmista, luonnonmullistuksista tai muista onnettomuuksista johtuvien palvelukatkosten minimoimiseksi Googlella on käytössään kattava ongelmatilanteista palautumisohjelma kaikissa tietokeskuksissa. Tämä ohjelma sisältää mm. seuraavia osia, joilla voidaan eliminoida virhetilanteita: