Palaa Muutokset ihmisten liikkumisissa ‑raportteihin

Liikkumisraporttien CSV-dokumentaatio

Tämä datajoukko on tarkoitettu COVID-19-tilanteen tukitoimeksi. Sitä ei tule käyttää lääketieteellisten diagnoosien, ennusteiden tai hoitojen antamiseen. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu henkilökohtaisten matkasuunnitelmien tekemiseen.

Tämä data näyttää, miten käynnit eri paikoissa (esim. ruokakaupoissa ja puistoissa) muuttuvat kullakin maantieteellisellä alueella. Raportti ihmisten liikkumisista ‑ohjeesta saat lisätietoja siitä, miten voit käyttää tätä datajoukkoa työssäsi.

Sijainnin tarkkuus ja luokiteltujen paikkojen tulkinta vaihtelevat alueittain, joten tämän datan perusteella ei kannata vertailla eri maiden tai erilaisten alueiden (esim. maaseudun ja kaupunkialueiden) muutoksia toisiinsa.

Kun aika kuluu ja etäisyys lähtöjaksoon kasvaa, ihmismäärät voivat vaihdella muuttojen tai uusien alueellisten ja etätyöskentelymahdollisuuksien takia. Myös Googlen käsitys paikkakategorioista voi muuttua. Esimerkiksi tänään ja huhtikuussa 2020 näkyvä sama arvo ei välttämättä merkitse samaa käytöstä tai samantasoista sääntöjen noudattamista. Google ei ehkä ole päivittänyt tietoja alueen kaupoista tai ravintoloista, tai alueella saattaa asua nyt vähemmän ihmisiä. Erot voivat muuttaa arvoja pienemmiksi tai suuremmiksi ajan myötä, joten suosittelemme, että arvioit dataa pidemmältä aikaväliltä (yli 6 kuukautta).

Alue tai kategoria jätetään pois datajoukosta, jos siitä ei ole tarpeeksi tilastollisesti merkittävää dataa. Lue lisää trendien laskemisesta ja yksityisyyden suojaamisesta alla olevasta Lisätietoja-osiosta.

Paikkakategoriat

Ruokakaupat ja apteekit

Nämä liikkumistrendit koskevat esimerkiksi elintarvikemyymälöitä, ruokatukkuja, maatilatoreja, erikoisruokakauppoja, kemikaalikauppoja ja apteekkeja.

Puistot

Nämä liikkumistrendit koskevat esimerkiksi paikallisia puistoja, kansallispuistoja, julkisia uimarantoja, satamia, koirapuistoja, aukioita ja julkisia puutarhoja.

Joukkoliikenneasemat

Nämä liikkumistrendit koskevat esimerkiksi julkisen liikenteen keskuksia, kuten metro-, bussi- ja rautatieasemia.

Vähittäiskauppa & virkistys

Nämä liikkumistrendit koskevat esimerkiksi ravintoloita, kahviloita, kauppakeskuksia, teemapuistoja, museoita, kirjastoja ja elokuvateattereita.

Asuinalue

Nämä liikkumistrendit koskevat asuinpaikkoja.

Työpaikat

Nämä liikkumistrendit koskevat työpaikkoja.

Lisätietoja

Näistä datajoukoista näkyy, miten käynnit ja käyntien pituudet muuttuvat tietyissä paikoissa lähtöarvoon verrattuna. Muutokset lasketaan samankaltaisen kootun ja anonymisoidun datan perusteella kuin Google Mapsissa näytetyt paikkojen suositut ajat.

Kunakin päivänä tapahtunutta muutosta verrataan kyseisen viikonpäivän lähtöarvoon:

  • Lähtöarvo on kyseisen viikonpäivän mediaani 3.1.–6.2.2020 väliseltä viiden viikon ajanjaksolta.
  • Datajoukoista käy ilmi kehitys useiden kuukausien ajalta. Datajoukkojen luomisessa kestää pari päivää, joten viimeisin data on kerätty arviolta 2–3 päivää sitten.

Laskelmiin sisällytettävä data riippuu käyttäjien asetuksista, yhteyksistä ja siitä, täyttääkö datan määrä tietosuojavaatimukset. Jos datan määrä ei täytä laatu- ja tietosuojavaatimuksia, tiettyjen paikkojen ja päivämäärien kohdalla voi näkyä tyhjiä kenttiä.

Mukana on kategorioita, joista on hyötyä fyysisen etäisyyden pitämisessä sekä tärkeimpien palveluiden käytössä.

Nämä tiedot lasketaan sellaisten käyttäjien datan perusteella, jotka ovat ottaneet sijaintihistorian käyttöön Google-tilillään. Data on siis otos käyttäjistämme. Kuten otokset yleensä, tämäkään ei välttämättä edusta laajemman joukon käyttäytymistä tarkalleen.

Päivitykset ja parannukset

Jatkamme raporttien kehittämistä sitä mukaa, kun paikkoja suljetaan ja avataan uudelleen. Päivitimme muutosten laskutapoja Ruokakaupat ja apteekit-, Vähittäiskauppa ja virkistystoiminta-, Joukkoliikenneasemat- ja Puistot-kategorioissa. Jos alueen tiedot on julkaistu ennen toukokuuta 2020, datassa voi näkyä johdonmukainen muutos (nousu tai lasku) 11.–18.4.2020 alkaen.

5.10.2020 lisäsimme parannuksen datajoukkoon varmistaaksemme, että datan raportointi on johdonmukaista Ruokakaupat ja apteekit-, Vähittäiskauppa ja virkistystoiminta-, Joukkoliikenne-, Puistot- ja Työpaikat-kategorioissa. Päivitys otetaan käyttöön kaikilla alueilla 17.8.2020 alkaen.

Tietosuojasta huolehtiminen

Muutokset ihmisten liikkumisissa ‑datajoukot luotiin tarjoamaan hyödyllistä tietoa ja noudattamaan samalla tiukkoja tietosuojaprotokollia sekä huolehtimaan ihmisten yksityisyydestä. Raportissa ei koskaan julkaista yksityishenkilön sijaintia, kontakteja, liikkumistietoja tai muita henkilökohtaisia tunnistetietoja.

Raporttien havainnot tehdään kootuista ja anonymisoiduista datajoukoista. Data saadaan käyttäjiltä, jotka ovat laittaneet päälle sijaintihistorian, joka on oletuksena pois päältä. Käyttäjät, jotka ovat laittaneet sijaintihistorian päälle, voivat laittaa sen pois päältä milloin tahansa Google-tilillä. He voivat myös aina poistaa sijaintihistorian datan suoraan aikajanalta.

Raportit toimivat samalla anonymisointiteknologialla, jota tuotteissamme käytetään päivittäin toimintadatan pitämiseksi yksityisenä ja suojattuna. Siihen kuuluu esimerkiksi differentiaalinen yksityisyys, jossa datajoukkoihin lisätään keinotekoista kohinaa. Näin voimme tulkita dataa niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voi tunnistaa. Nämä yksityisyyttä suojaavat keinot takaavat myös, että käyntien tarkkaa lukumäärää ei jaeta.

Googlen tietosuojakäytännöstä voit lukea lisää siitä, miten pidämme datasi yksityisenä, turvattuna ja suojattuna.

Lähde

Jos julkaiset tuloksia tämän datajoukon perusteella, viittaa lähteeseen näin:

Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".
https://www.google.com/covid19/mobility/ Accessed: <päivämäärä>.