Tarkista, täytätkö vaatimukset.

Kaikkien avustuksen saajien on täytettävä tietyt vaatimukset tullakseen hyväksytyiksi Ad Grants -ohjelmaan ja pysyäkseen siinä mukana. Seuraavassa on tietoa ohjelman vaatimuksista.

Kelpoisuus

Näin täytät Google Ad Grantsin vaatimukset.

Google Ad Grants on osa Google järjestöille -ohjelmaa. Jotta järjestö voidaan hyväksyä Google Ad Grants -ohjelmaan, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Järjestön on haettava Google järjestöille -ohjelmaan.
  • Järjestön on oltava hyväksytty hyväntekeväisyysjärjestö. Google järjestöille -ohjelman sivustolta löydät maatasi koskevan hyväntekeväisyysjärjestön määritelmän.
  • Järjestön on hyväksyttävä ja täytettävä Googlen vaatimukset syrjinnän vastustamisesta sekä lahjoitusten vastaanotosta ja käytöstä
  • Järjestön on ylläpidettävä toimivaa verkkosivustoa, jolla on merkittävästi sisältöä.

Julkishallinnon virastot ja organisaatiot, sairaalat ja lääketieteelliset ryhmät, koulut, akateemiset laitokset tai yliopistot eivät voi osallistua Google järjestöille -ohjelmaan. Oppilaitosten hyväntekeväisyyttä harjoittavat osastot sen sijaan voivat osallistua.

Näin pysyt mukana ohjelmassa.

Jotta organisaatiosi voi jatkossakin osallistua Google Ad Grants ‑ohjelmaan, sen on noudatettava ohjelmakäytäntöjä.