Google Chromen ja Chrome-käyttöjärjestelmän lisäkäyttöehdot

Käyttämällä Chromea tai Chrome-käyttöjärjestelmää hyväksyt osoitteessa https://policies.google.com/terms olevat Googlen käyttöehdot sekä nämä Google Chromen ja Chrome-käyttöjärjestelmän lisäkäyttöehdot.

Nämä Google Chromen ja Chrome-käyttöjärjestelmän lisäkäyttöehdot koskevat Chromen ja Chrome-käyttöjärjestelmän suoritettavaa koodiversiota. Suurin osa Chromen lähdekoodista on saatavilla maksutta avoimen lähdekoodin lisenssisopimusten mukaisesti osoitteesta https://code.google.com/chromium/terms.html.

Tiettyjen Chromen ja Chrome-käyttöjärjestelmän osien käyttöösi sovelletaan seuraavia ehtoja:

AVC

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUDESSA HENKILÖKOHTAISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN TAI MUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN, JOISSA EI MAKSETA KORVAUSTA (i) VIDEON KOODAUKSESTA AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (AVC-VIDEO) JA/TAI (ii) SELLAISEN AVC-VIDEON PURKAMISESTA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA TOIMINNASSA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOKUMPPANILTA, JOLLA ON OIKEUS TARJOTA AVC-VIDEOTA. LISENSSEJÄ EI MYÖNNETÄ SUORAAN EIKÄ EPÄSUORASTI MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome voi sisältää yhden tai useampia Adobe Systems Incorporatedin ja Adobe Software Ireland Limitedin (Adobe) tarjoamia osia. Googlen tarjoaman Adobe-ohjelmiston (Adobe-ohjelmisto) käyttäminen on seuraavien lisäehtojen alaista (Adobe-ehdot). Adobe-ohjelmiston vastaanottajasta käytetään jäljempänä nimeä Alikäyttöoikeuksien saaja.

1. Käyttöoikeusrajoitukset.

(a) Flash Player -versio 10.x on suunniteltu käytettäväksi vain selaimen laajennuksena. Alikäyttöoikeuksien saaja ei muokkaa tai jaa tätä Adobe-ohjelmistoa mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin selaimen laajennuksena verkkosivun sisällön toistamiseen. Alikäyttöoikeuksien saaja ei esimerkiksi muokkaa tätä Adobe-ohjelmistoa käytettäväksi selaimen ulkopuolisissa sovelluksissa (esim. itsenäisissä sovelluksissa, widgeteissä tai laitekäyttöliittymissä).

(b) Alikäyttöoikeuksien saaja ei paljasta mitään Flash Player -version 10.x, sovellusliittymiä selaimen käyttöliittymän kautta sillä tavalla, että se sallii kyseisen laajennuksen käyttämisen verkkosivun sisällön toistamiseen itsenäisenä sovelluksena.

(c) Chrome-Reader-ohjelmistoa ei saa käyttää minkään sellaisen PDF- tai EPUB-asiakirjan hahmontamiseen, joka käyttää muita digitaalisen käyttöoikeuksien hallinnan protokollia tai järjestelmiä kuin Adobe DRM.

(d) Adobe DRM täytyy olla käytössä Chrome-Reader-ohjelmistossa kaikkia DRM-suojattuja PDF- tai EPUB-asiakirjoja varten.

(e) Chrome-Reader-ohjelmisto ei voi, ellei sitä erityisesti sallita teknisissä tiedoissa, poistaa käytöstä mitään Adoben tarjoamia ominaisuuksia Adobe-ohjelmistossa, kuten esimerkiksi PDF- ja EPUB-muotojen sekä Adobe DRM:n tukea.

2. Sähköinen siirto. Alikäyttöoikeuksien saaja voi sallia Adobe-ohjelmiston lataamisen verkkosivustosta, internetistä, intranetistä tai vastaavaa tekniikkaa käyttäen (jäljempänä Sähköinen siirto), olettaen, että Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että hänen tekemänsä Adobe-ohjelmiston jakelut, mukaan lukien jakelu CD-ROM- tai DVD-ROM-levyillä tai muilla tietovälineillä tai Sähköisenä siirtona, mikäli ne on erikseen sallittu, tulee varustaa kohtuullisilla suojauskeinoilla luvattoman käytön estämiseksi. Tässä hyväksyttyyn Sähköiseen siirtoon liittyen Alikäyttöoikeuksien saaja sitoutuu käyttämään kaikkia kohtuullisia Adoben asettamia käyttörajoituksia, mukaan lukien tietoturvaan ja/tai jakamiseen liittyviä rajoituksia, Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteen loppukäyttäjiä kohtaan.

3. Käyttöoikeussopimus (EULA) ja jakeluehdot.

(a) Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Adobe-ohjelmistoa jaetaan loppukäyttäjille täytäntöönpanokelpoisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti (Käyttäjän käyttöoikeus), mikä: (i) kieltää jakamisen ja kopioinnin, (ii) kieltää muokkauksen ja johdetut tuotteet, (iii) kieltää konekielen purkamisen, rakenteen selvittämisen, ohjelmatiedoston koodin avaamisen ja Adobe-ohjelmiston muutoin muuntamisen ihmisen luettavaan muotoon, sekä sisältää (iv) ehdon, joka ilmaisee Alikäyttöoikeuksien saajan ja sen lisenssinhaltijoiden omistusoikeuden Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteeseen (kohdan 8 mukaisesti), (v) irtisanoutumisen epäsuorista, erityisistä, satunnaisista ja rangaistukseksi laskettavista vahingoista sekä seurannaisvahingoista ja (vi) muut yleisesti käytetyt vastuuvapautukset ja rajoitukset, sisältäen soveltuvin osin irtisanoutumisen kaikista takuista lain tarkoittamaan enimmäismäärään asti.

(b) Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Adobe-ohjelmistoa jaetaan Alikäyttöoikeuksien saajan jakelijoille täytäntöönpanokelpoisen jakelukäyttöoikeussopimuksen mukaisesti, joka suojaa Alikäyttöoikeuksien saajaa ja sen jakelijoita sekä sisältää Adobea suojaavat ehdot Adobe-ehtojen mukaisesti.

4. Avoin lähdekoodi. Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa suorasti tai epäsuorasti myöntää tai esittää myöntävänsä ulkopuoliselle taholle sellaisia Adoben immateriaaliomaisuutta tai omistusoikeuksia koskevia oikeuksia tai vastuuvapautuksia, jotka alistavat ko. immateriaaliomaisuuden avoimen lähdekoodin käyttöoikeudelle tai mallille, johon sisältyy tai voidaan ymmärtää sisältyvän vaatimus, että käytön, muokkauksen tai jakelun ehtona (i) Adobe-ohjelmisto tulee julkistaa tai jaella lähdekoodimuodossa, (ii) johdannaistyöt Adobe-ohjelmistosta tulee sallia tai (iii) Adobe-ohjelmiston jakelusta ei saa periä maksua. Selvennykseksi, edelliset rajoitukset eivät estä Alikäyttöoikeuksien saajaa jakamasta, ja Alikäyttöoikeuksien saaja jakaa Adobe-ohjelmiston liitettynä Google-ohjelmistoon veloituksetta.

5. Lisäehdot. Adobe pidättää oikeuden vaatia kaikkiin Alikäyttöoikeuksiin sisältyvien Adobe-ohjelmiston uusiin versioihin ja päivityksiin (jäljempänä Päivitykset) liittyvien lisäehtojen noudattamista. Lisäehdot pätevät yksinomaan Päivitykseen ja sen tuleviin versioihin sekä yksinomaan siinä määrin, kuin Adobe ulottaa vaatimukset kaikille Päivityksen käyttöoikeuden saajille. Jos Alikäyttöoikeuksien saaja ei hyväksy kyseisiä lisäehtoja, Alikäyttöoikeuksien saajalla ei ole käyttöoikeutta kyseisiin Päivityksiin, ja Alikäyttöoikeuksien saajan käyttöoikeudet Adobe-ohjelmistoon loppuvat automaattisesti 90. päivänä siitä päivämäärästä, kun kyseiset lisäehdot on saatettu Alikäyttöoikeuksien saajan tietoon.

6. Omistusoikeudelliset ilmoitukset. Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa poistaa tai millään tavalla muuttaa Adoben tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä, logoja tai niihin liittyviä ilmoituksia tai muita omistusoikeudellisia Adoben (sekä sen käyttöoikeuksien myöntäjien, jos niitä on) ilmoituksia, jotka näkyvät Adobe-ohjelmistossa tai liitetyissä materiaaleissa. Alikäyttöoikeuksien saajan täytyy myös vaatia, että jakelijat eivät ryhdy edellä mainittuihin toimiin.

7. Tekniset vaatimukset. Alikäyttöoikeuksien saaja ja sen jakelijat voivat jakaa Adobe-ohjelmistoa ja/tai Adobe-päivityksiä vain laitteisiin, jotka (i) vastaavat osoitteessa http://www.adobe.com/mobile/licensees (tai tätä verkkosivustoa seuraavissa sivustoissa) annettuja teknisiä vaatimuksia sekä (ii) ovat Adoben varmentamia, kuten alla määritetään.

8. Varmennus ja päivitys. Alikäyttöoikeuksien saajan tulee toimittaa Adobelle tarkistettavaksi jokainen Alikäyttöoikeuksien saajan Tuote (ja jokainen versio siitä), joka sisältää Adobe-ohjelmiston ja/tai -päivityksen (jäljempänä Alikäyttöoikeuksien saajan Tuote) ja joka ei täytä Googlen ilmoittamia laitteen tarkistuksen sivuuttamisehtoja. Alikäyttöoikeuksien saaja maksaa jokaisesta Alikäyttöoikeuksien saajan tekemästä lähetyksestä hankkimalla varmennuspaketit Adoben voimassa olevien ehtojen mukaisesti osoitteesta http://flashmobile.adobe.com/. Sellaista Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotetta, joka ei ole läpäissyt varmennusta, ei saa jakaa. Varmennus suoritetaan Adoben sillä hetkellä ajantasaisen menetelmän mukaisesti, joka on kuvattu osoitteessa: http://flashmobile.adobe.com/ (Varmennus).

9. Profiili ja -laitekeskus. Alikäyttöoikeuksien saajaa pyydetään antamaan tietyt profiilitiedot Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteista joko osana Varmennusprosessia tai jotain muuta menettelytapaa, ja Alikäyttöoikeuksien saaja antaa kyseisen tiedon Adobelle. Adobe voi (i) käyttää tällaista profiilitietoa kohtuullisessa määrin Alikäyttöoikeuksien saajan tuotteen varmistamiseen (jos Varmennus koskee ko. tuotetta) sekä (ii) näyttää profiilitietoa Adobe Device Intelligence system -järjestelmässä, joka sijaitsee osoitteessa https://devices.adobe.com/partnerportal/ ja jota voidaan käyttää Adoben laatimis- ja kehitystyökaluissa ja palveluissa, joiden kautta kehittäjät ja loppukäyttäjät voivat nähdä, miten sisältö tai sovellukset näytetään Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteissa (esim. miltä videokuva näyttää tietyissä puhelimissa).

10. Vienti. Alikäyttöoikeuksien saaja ymmärtää, että Yhdysvaltain lait ja säännökset rajoittavat Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden sekä teknisen tiedon vientiä ja uudelleenvientiä, johon Adobe-ohjelmisto voi sisältyä. Alikäyttöoikeuksien saaja lupaa, että ei vie tai uudelleenvie Adobe-ohjelmistoa ilman asianmukaisia Yhdysvaltain ja ulkomaisten valtionviranomaisten lupia, mikäli sellaisia käytetään.

11. Teknologian välitysehdot.

(a) Ellei asianomaisten osapuolten kanssa tehdyissä soveltuvissa sopimuksissa tai niiltä saaduissa soveltuvissa luvissa muuta esitetä, Alikäyttöoikeuksien saajat eivät saa käyttää Adobe-ohjelmistoa eivätkä saa sallia niiden käyttöä vain MP3-äänen (.mp3) koodausta tai koodauksen purkua varten millään ei-pc-laitteella (esim. matkapuhelin tai digiboksi), eikä MP3-koodaajia tai koodin purkajia, jotka sisältyvät Adobe-ohjelmistoon, voida käyttää minkään muun tuotteen kuin Adobe-ohjelmiston kanssa. Adobe-ohjelmistoa voidaan käyttää MP3-tiedon koodaamiseen tai koodin purkamiseen, joka sisältyy swf- tai flv-tiedostoon, joka sisältää videota, kuvia tai muuta tietoa. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että Adobe-ohjelmiston käyttäminen muissa kuin henkilökohtaisissa tietokoneissa, siten kuin tämän osion kielloissa kuvataan, saattaa edellyttää käyttöoikeuskorvausten tai muiden maksujen suorittamista ulkopuolisille, jotka saattavat omistaa immateriaalioikeuksia MP3-tekniikkaan liittyen, ja että Adobe tai alikäyttöoikeuksien saaja ei ole maksanut tällaiseen käyttöön liittyen korvauksia tai muita maksuja ulkopuolisten immateriaalioikeuksien käytöstä. Jos Alikäyttöoikeuksien saaja vaatii MP3-koodaajan tai koodin purkajan kyseiseen käyttöön, Alikäyttöoikeuksien saaja on vastuussa vaadittavien omaisuuskäyttöoikeuksien hankkimisesta, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvat patenttioikeudet.

(b) Alikäyttöoikeuksien saaja ei käytä, kopioi, tuota uudelleen tai muokkaa (i) On2-lähdekoodia (annettu tässä osana Lähdekoodia) vaadittavana keinona ottaa käyttöön Adobe-ohjelmisto purkamaan videota Flash-videotiedostomuodossa (.flv tai .f4v), sekä (ii) Sorenson Spark-lähdekoodia (annettu tässä osana Lähdekoodia) Adobe-ohjelmiston virheiden korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi rajoitetussa käyttötarkoituksessa. Kaikkia Adobe-ohjelmiston kanssa tarjottuja koodekkeja voidaan käyttää vain integroituna osana Adobe-ohjelmistoa, eikä niitä voida käyttää muulla sovelluksella, mukaan lukien Googlen sovellukset.

(c) Lähdekoodi voidaan toimittaa AAC-koodekin kanssa ja/tai HE-AAC-koodekin kanssa (jäljempänä AAC-koodekki). AAC-koodekin käyttö edellyttää, että Alikäyttöoikeuksien haltija hankkii VIA Licensingin toimittaman patentin käyttöoikeuden tarvittavia patentteja varten lopputuotteisiin, joissa AAC-koodekkia käytetään. Alikäyttöoikeuksien saaja ymmärtää ja hyväksyy, että Adobe ei tarjoa patenttikäyttöoikeutta AAC-koodekkiin tämän sopimuksen alla Alikäyttöoikeuksien saajalle tai sen Alikäyttöoikeuksien saajille.

(d) LÄHDEKOODI VOI SISÄLTÄÄ KOODIA, JOKA ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUDESSA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN: (i) VIDEON KOODAAMISEEN AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (AVC-VIDEO) JA/TAI (ii) PURKAMAAN AVC-VIDEO, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOKUMPPANILTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUS TARJOTA AVC-VIDEOTA. MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUKSIA EI MYÖNNETÄ TAI ILMAISTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. LISÄTIETOJA ANTAA TARVITTAESSA MPEG LA, L.L.C.: http://www.mpegla.com

12. Päivitys. Alikäyttöoikeuksien saaja ei kierrä Googlen tai Adoben pyrkimyksiä päivittää Adobe-ohjelmistoa kaikissa Alikäyttöoikeuksien saajan tuotteissa, jotka käyttävät Google-ohjelmiston kanssa toimitettavaa Adobe-ohjelmistoa (Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteet).

13. Omistajuusilmoitukset. Alikäyttöoikeuksien saajan tulee mainita Adobe-ohjelmisto julkisesti saatavilla olevissa Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotetiedoissa sekä liittää Alikäyttöoikeuksien saajan tuotepakkaukseen tai markkinointimateriaaliin asiaankuuluvat Adobe-ohjelmiston tunnukset (lukuun ottamatta Adobe-yhtiön tunnusta, jonka käyttö ei ole sallittu) tavalla, joka on verrattavissa muiden Alikäyttöoikeuksien saajan Tuotteen sisältämien kolmannen osapuolen tuotteiden merkintöihin.

14. Ei takuuta. ADOBE-OHJELMISTO TOIMITETAAN ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN KÄYTTÖÖN SELLAISENAAN, EIKÄ ADOBE ANNA TAKUITA SEN KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ. ADOBE JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ VOI TAATA ADOBE-OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAAVUTETTUA SUORITUSKYKYÄ TAI TULOKSIA. LUKUUN OTTAMATTA SELLAISTA TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN TOIMIALUEELLA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA, ADOBE JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA (NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA, SÄÄDÖKSEN, LAIN, TAVAN, KÄYTÖN TAI MUUN PERUSTEELLA) MISTÄÄN SEIKASTA, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA ULKOPUOLISTEN OIKEUKSIEN RIKKOMUKSET, KAUPANKÄYNTIIN SOVELTUMISEN, INTEGROITAVUUDEN, TYYDYTTÄVÄN LAADUN TAI SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJA EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA ADOBEN PUOLESTA.

15. Vastuurajoitus. ADOBE TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUNALAISIA ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJALLE MISTÄÄN VAHINGOISTA, VAATIMUKSISTA TAI KUSTANNUKSISTA TAI MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSISTÄ, VAIKKA ADOBEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN KOLMANNEN OSAPUOLEN MENETYSTEN, VAHINKOJEN, VAATIMUSTEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ OLEVIA RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA SOVELLETAAN ALIKÄYTTÖOIKEUKSIEN SAAJAN KOTIPAIKAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI. ADOBEN JA SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA JA YHTEYDESSÄ SIIHEN RAJOITETAAN YHTEEN TUHANTEEN DOLLARIIN (1 000 $ US). Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita Adoben vastuuta Alikäyttöoikeuksien saajaa kohtaan, mikäli kuolema tai loukkaantuminen on seurausta Adoben huolimattomuudesta tai petokseen verrattavasta rikkomuksesta. Adobe toimii toimittajiensa puolesta tarkoituksena kiistää, lukea pois ja/tai rajoittaa velvollisuuksia, takuita ja vastuuta, kuten tässä Sopimuksessa kirjoitetaan, mutta ei missään muussa suhteessa tai tarkoituksessa.

16. Sisällön suojausehdot

(a) Määritelmät.

Sisällönhallinnan säädöksillä tarkoitetaan osoitteessa http://www.adobe.com/mobile/licensees tai sen korvaavassa sivustossa sijaitsevaa asiakirjaa, jossa määritetään Adobe-ohjelmiston sisällönhallinnan säädökset.

Sisällön suojaustoiminnoilla tarkoitetaan Adobe-ohjelmiston ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu varmistamaan, että ohjelmisto noudattaa sisällönhallinnan luotettavuussääntöjä, sekä estämään Adobe-ohjelmiston käyttäjille tarkoitetun digitaalisen sisällön toisto, kopiointi, muokkaus, uudelleenjakelu ja vastaavat toimenpiteet, kun digitaalisen sisällön omistajat tai sen lisensoidut jakelijat eivät ole tällaisia toimenpiteitä hyväksyneet.

Sisällön suojauskoodi tarkoittaa koodia tiettyjen suunniteltujen Adobe-ohjelmiston versioiden sisällä, jotka mahdollistavat tietyt Sisällön suojaustoiminnot.

Avain tarkoittaa salausarvoa, joka sisältyy Adobe-ohjelmistoon käytettäväksi digitaalisen sisällön salauksessa.

(b) Käyttöoikeusrajoitukset. Alikäyttöoikeuksien saajan oikeudet käyttää käyttöoikeuksia Adobe-ohjelmistoon liittyen ovat seuraavien lisärajoitusten ja -velvollisuuksien alaisia. Alikäyttöoikeuksien saaja varmistaa, että Alikäyttöoikeuksien saajan asiakkaat noudattavat näitä rajoituksia ja velvollisuuksia samalla tavalla kuin rajoituksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat Alikäyttöoikeuksien saajaa suhteessa Adobe-ohjelmistoon. Jos Alikäyttöoikeuksien saajan asiakkaat eivät noudata näitä lisäehtoja ja -velvollisuuksia, asia käsitellään Alikäyttöoikeuksien saajan materiaalirikkomuksena.

b.1. Alikäyttöoikeuksien saaja ja hänen asiakkaansa voivat jaella vain Adobe-ohjelmistoa, joka täyttää Sisällönhallinnan säädökset, kuten Alikäyttöoikeuksien saaja on vahvistanut yllä Adobe-ehdoissa kuvatun varmennusprosessin aikana.

b.2. Alikäyttöoikeuksien saaja ei saa (i) kiertää Sisällön suojaustoimintoja Adobe-ohjelmistossa tai siihen liittyvässä Adobe-ohjelmistossa, jolla salataan digitaalista sisältöä tai puretaan salaus Adobe-ohjelmiston käyttäjien luvallista käyttöä varten, eikä (ii) kehittää tai jaella tuotteita, jotka on suunniteltu kiertämään Sisällön suojaustoiminnot Adobe-ohjelmistossa tai missä tahansa Adobe-ohjelmistossa, jolla salataan digitaalista sisältöä tai puretaan salaus Adobe-ohjelmiston käyttäjien luvallista käyttöä varten.

(c) Avaimet määritetään tässä Adoben luottamukselliseksi tiedoksi, ja Alikäyttöoikeuksien saajan tulee noudattaa avainten suhteen Adoben lähdekoodin käsittelyn menettelytapaa (jonka Adobe toimittaa tarvittaessa).

(d) Kohtuullinen hyvitys. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen voi vaarantaa Adobe-ohjelmiston Sisällön suojaustoimintoja sekä voi aiheuttaa yksilöllisiä ja pysyviä haittoja Adoben eduille sekä digitaalisen sisällön omistajille, jotka luottavat kyseiseen Sisällön suojaustoimintoon, ja että rahalliset vahingot ovat riittämättömät korvaamaan täysin kyseisen haitan. Tämän vuoksi Käyttöoikeuksien saaja hyväksyy täysin, että Adobella on oikeus hakea kohtuullista hyvitystä estääkseen tai rajoittaakseen tällaisen haitan aiheuttaman vahingon, taloudellisten korvausten lisäksi.

17. Tarkoitettu ulkopuolinen edunsaaja. Adobe Systems Incorporated ja Adobe Software Ireland Limited ovat tarkoitettuja Googlen ja Alikäyttöoikeuksien saajan välisen sopimuksen ulkopuolisia edunsaajia suhteessa Adobe-ohjelmistoon, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Adobe-ehtoihin. Alikäyttöoikeuksien saaja hyväksyy, huolimatta mistään sen Googlen kanssa tekemässä sopimuksessa olevasta päinvastaisesta maininnasta, että Google voi paljastaa Alikäyttöoikeuksien saajan nimen Adobelle ja vahvistaa kirjallisesti, että Alikäyttöoikeuksien saaja on solminut Googlen kanssa käyttöoikeussopimuksen, johon Adoben ehdot sisältyvät. Käyttöoikeuksien saajalla täytyy olla hyväksyntä jokaisen käyttöoikeuden osalta, ja jos kyseisten käyttöoikeuksien sallitaan jakaa uudelleen Adobe-ohjelmistoa, kyseisen sopimuksen täytyy sisältyä Adobe-ehdot.

Lisäksi tiettyjen Chrome-käyttöjärjestelmän osien käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

MPEG-4

TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUDESSA HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN. KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEON MPEG-4 VISUAL -STANDARDIN MUKAISESTI (MPEG-4-VIDEO) JA/TAI (ii) PURKAA MPEG-4-VIDEON, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOKUMPPANILTA, JOLLE MPEG LA ON MYÖNTÄNYT OIKEUDEN TARJOTA MPEG-4-VIDEOTA. LISENSSEJÄ EI MYÖNNETÄ SUORAAN EIKÄ EPÄSUORASTI MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. LISÄTIETOJA ESIMERKIKSI MAINONTAAN, SISÄISIIN JA KAUPALLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN SEKÄ LISENSSEIHIN LIITTYEN ANTAA MPEG LA, LLC: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.