”Voimme jakaa julkisesti tietoja, joiden perusteella sinua ei voi tunnistaa.”

Esimerkkejä

Tietyn hakutermin yleistyminen palvelussamme voi tarjota tärkeää tietoa ajankohtaisista trendeistä. Google Trends analysoi Googlen verkkohakuja selvittääkseen, kuinka monta hakua tietyllä ajanjaksolla tehtiin, ja julkistaa kokoamansa tulokset.

Lisätietoja