Tietosuojakäytäntö

Tämä on tietosuojakäytäntöjen vanha versio. Lue uusi versio tai tarkastele kaikkia aiempia versioita.

14. lokakuuta 2005

Google pitää tietosuojaa tärkeänä. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, palveluihin ja Web-sivustoihin, joita Google Inc. tai sen tytär- ja yhteistyöyritykset tarjoavat (yhteinen nimitys Google-palvelut). Jos tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa tietoturvakäytännöistämme, julkaisemme myös erillisiä tietosuojailmoituksia, joissa kuvataan, miten määrätyt palvelut käsittelevät henkilökohtaisia tietoja. Ilmoituksiin pääsee tämän sivun vasemmassa reunassa näkyvästä navigointipalkista.

Google soveltaa Yhdysvaltain Safe Harbor -järjestelmän tietosuojaperiaatteita koskien ilmoituksia, valintamahdollisuuksia, tietojen edelleen siirtämistä, tietoturvaa, tietojen luotettavuutta, käyttöä ja valvontaa, ja se on mukana Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) Safe Harbor -ohjelmassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä käytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä Web-sivustomme kautta tai kirjoittaa meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Keräämämme tiedot ja niiden käyttötapa:

Tarjoamme lukuisia palveluita, kuten Google-haku, jotka eivät edellytä tilin avaamista tai henkilökohtaisten tietojen antamista. Jotta voit käyttää kaikkia palveluitamme, saatamme kerätä seuraavan tyyppisiä tietoja:

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan tarkoituksiin, jotka on kuvattu sovellettavassa tietosuojakäytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa. Yllä mainittujen lisäksi näitä tarkoituksia ovat:

Voit lukea lisää tavasta, jolla käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksista.

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja Amerikan Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitsevilla palvelimillaan. Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn käyttämämme palvelin voi sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja omien palveluittemme tarjoamiseen. Joissakin tapauksissa saatamme käsitellä henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen, esimerkiksi mainoskumppaneittemme, puolesta ja heidän ohjeittensa mukaan.

Henkilökohtaisten tietojen valintavaihtoehdot

Kun kirjaudut rekisteröitymistä edellyttävään palveluun, pyydämme sinua antamaan henkilökohtaisia tietoja. Jos käytämme tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on kerätty, pyydämme suostumuksesi ennen niiden käyttämistä.

Jos aiomme käyttää henkilökohtaisia tietoja muihin kuin tässä käytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden ilmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, tarjoamme sinulle helpon tavan estää tietojesi käyttö kyseisiin muihin tarkoituksiin. Emme kerää tai käytä arkaluonteisia tietoja muihin kuin tässä käytännössä ja/tai yksittäisten palveluiden ilmoituksissa kuvattuihin tarkoituksiin, ellemme ole saaneet etukäteen suostumustasi siihen.

Voit kieltäytyä antamasta henkilökohtaisia tietoja mihin tahansa palveluumme. Siinä tapauksessa Google ei pysty tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua.

Tietojen jakaminen

Google jakaa henkilökohtaisia tietoja muiden Googlen ulkopuolisten yritysten tai yksityisten henkilöiden kanssa vain seuraavissa tapauksissa:

Jos Google on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai sen omaisuus tai osa sen omaisuudesta muulla tavoin myydään, ilmoitamme asiasta ennen henkilökohtaisten tietojen siirtämistä ja uuden tietosuojakäytännön soveltamista niihin.

Voimme jakaa kolmansien osapuolien kanssa joitakin osia keräämistämme ei-henkilökohtaisista tiedoista, kuten tiettyä hakusanaa käyttäneiden tai määrättyä mainosta napsauttaneiden käyttäjien lukumäärä. Nämä tietojen perusteella sinua ei voida tunnistaa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilökohtaisten tietojen hallinnasta tai käytöstä, ota yhteyttä meihin alla olevaan osoitteeseen.

Tietojen turvallisuus

Teemme tarvittavat toimenpiteet tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, luovuttamisen tai tuhoamisen estämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat yrityksen sisällä suoritettavat tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjemme arvioinnit sekä fyysiset turvallisuustoimenpiteet niiden järjestelmien luvattoman käytön estämiseksi, joissa henkilökohtaisia tietoja säilytetään.

Rajoitamme henkilökohtaisten tietojen käyttöoikeuden Googlen työntekijöihin, sopimusosapuoliin ja edustajiin, jotka tarvitsevat näitä tietoja palveluittemme ylläpitämiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus, jonka rikkominen saattaa johtaa rangaistukseen, esimerkiksi irtisanomiseen tai rikossyytteen nostamiseen.

Tietojen koskemattomuus

Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, ja tämän käytännön ja/tai sovellettavien yksittäisten palveluiden tietosuojailmoitusten mukaisesti. Arvioimme tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sen varmistamiseksi, että keräämme, tallennamme ja käsittelemme vain palveluittemme tarjoamiseen ja niiden laadun parantamiseen tarvittavia henkilökohtaisia tietoja. Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasalla, mutta luotamme siihen, että käyttäjämme päivittävät henkilökohtaisia tietojaan itse aina kun siihen on tarvetta.

Henkilökohtaisten tietojen käyttö ja päivitys

Kun käytät Google-palveluita, pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan henkilökohtaiset tiedot käyttöösi ja joko korjaamaan niitä, jos tiedoissa on virheitä, tai poistamaan pyynnöstäsi tiedot, jos niiden säilyttäminen ei ole tarpeen lainsäädännön perusteella tai muuhun luvalliseen liiketaloudelliseen tarkoitukseen. Pyydämme yksittäisiä käyttäjiä todistamaan henkilöllisyytensä ja tunnistamaan käytettäviksi, korjattaviksi tai poistettaviksi pyytämänsä tiedot ennen tällaisten pyyntöjen käsittelyä. Voimme myös kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka toistuvat kohtuuttoman usein tai järjestelmällisesti, vaativat kohtuuttomia teknisiä ponnistuksia, vaarantavat muiden tietosuojan tai olisivat lähes mahdottomia toteuttaa (esimerkiksi pyynnöt tietojen säilyttämisestä varmistusnauhoilla) tai joiden tekemiseen ei ole muutoin tarvetta. Emme veloita tietojen antamisesta käyttöön ja korjaamisesta muulloin kuin niiden edellyttäessä kohtuuttoman suuria ponnistuksia. Muutamien palveluittemme osalta käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttöön antaminen, korjaaminen ja poistaminen tapahtuu eri tavalla. Nämä toimenpiteet kuvataan yksityiskohtaisesti yksittäisten palveluiden tietosuojailmoituksissa tai näiden palveluiden usein kysytyissä kysymyksissä.

Valvonta

Google tarkastaa säännöllisesti, että tätä käytäntöä noudatetaan. Jos sinulla on kysymyksiä tai epäselvyyttä tämän käytännön suhteen tai tavasta, jolla Google käsittelee henkilökohtaisia tietoja, voit ottaa yhteyttä meihin tämän Web-sivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Jos saamme muodollisia kirjallisia valituksia tähän osoitteeseen, Googlen käytäntönä on ottaa yhteyttä valituksen tehneeseen käyttäjään hänen ongelmansa selvittämiseksi. Teemme yhteistyötä tarvittavien hallintoviranomaisten, muun muassa paikallisten tietosuojaviranomaisten kanssa kaikkien henkilökohtaisten tietojen siirtämistä koskevien valitusten ratkaisemiseksi, jos Google ja käyttäjä eivät pysty ratkaisemaan niitä keskenään.

Tähän käytäntöön tehtävät muutokset

Ota huomioon, että tähän tietosuojakäytäntöön voi tulla aika ajoin muutoksia. Käytäntöön perustuvien oikeuksien tasoa ei alenneta ilman selvästi ilmaistua suostumustasi. Uskomme kuitenkin useimpien muutosten olevan vähäpätöisiä. Julkaisemme kaikki käytäntöä koskevat muutokset joka tapauksessa tällä sivulla. Jos muutokset ovat huomattavia, toimitamme huomiota herättävämmän ilmoituksen (joidenkin palveluiden osalta muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse). Tämän käytännön jokainen uusi versio varustetaan voimaanastumispäiväyksellä, joka näkyy sivun yläreunassa. Säilytämme myös tietosuojakäytännön aikaisemmat versiot arkistossa, josta niitä voi käydä tarvittaessa katsomassa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai epäselvyyttä tämän käytännön suhteen, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa tämän Web-sivuston kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA